Pozyskanie dofinansowanie na wprowadzenia oraz promocje produktu na rynki zagraniczne. Oferujemy kompleksową usługę w zakresie pozyskanie dofinansowanie na następujące działania:

 

Promocja polskich marek produktowych.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych” istnieje możliwość uzyskanie do 85% dofinansowania na działania związane z promocją produktu na rynkach zagranicznych. W szczególności dofinansowanie można uzyskać na: koszty delegacji i zakwaterowania pracowników; koszty transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach;   opłata rejestracyjna, w tym rezerwacja miejsca wystawowego na targach; wpisu do katalogu targowego; udziału w seminariach, kongresach i konferencjach oraz wydatki informacyjno - promocyjne projektu.

 

 

Usługi doradcze w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw istnieje możliwość uzyskanie do 80% dofinansowania na działania związane z zakupem usług doradczych. W szczególności dofinansowanie można uzyskać na:

 

  • diagnozę potencjału w zakresie internacjonalizacji,
  • przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu,
  • analizę rynku docelowego,
  • przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji,
  • aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne,
  • opracowanie  modelu biznesowego  zmierzającego do  internacjonalizacji,
  • wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym
  • wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym
  • zakup usług doradczych.

Doradztwo Handlowe